Kurs spawania MMA 111,
kurs spawania elektrodą.

Kurs spawania metodą MMA 111, czyli kurs spawania elektrodą. Dla kursantów darmowy nocleg.

Zapraszamy na kurs spawania elektrodą MMA 111 w naszym Ośrodku Szkolenia Spawaczy w Smolnikach. Kurs skierowany jest zarówno do początkujących, jak i doświadczonych spawaczy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie spawania elektrodą otuloną.

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności spawania metodą MMA 111, poznają zasady doboru parametrów spawalniczych oraz techniki spawania różnych rodzajów połączeń spawalniczych. Kurs będzie obejmował również zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy, jak również kontrolą jakości wykonanych spawów.

Instruktorzy i sprzęt na kursie spawania elektrodą.

Nasi instruktorzy to doświadczeni specjaliści, którzy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie spawania i są w stanie pomóc uczestnikom w rozwiązywaniu problemów i udzieleniu fachowej porady.

Zapewniamy pełne wyposażenie pracowni spawalniczej oraz materiały szkoleniowe. Kurs odbędzie się w grupie maksymalnie 10 osób, co pozwoli na indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Jakie kwalifikacje można uzyskać po kursie spawacza elektrodą 111?

Po ukończeniu kursu spawacza elektrodą w Ośrodku szkolenia spawaczy w Smolnikach, można uzyskać różne kwalifikacje, które potwierdzą umiejętności i wiedzę w zakresie spawania elektrodą otuloną. Oto 10 potencjalnych kwalifikacji, jakie można uzyskać po takim kursie w tym ośrodku:

 1. Certyfikat kwalifikacji spawacza według normy ISO 9606-1, potwierdzający umiejętność spawania metodą MMA.
 2. Świadectwo kwalifikacji spawacza, potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie spawania elektrodą otuloną.
 3. Kwalifikacje do wykonywania spawania konstrukcyjnego w branży budowlanej.
 4. Kwalifikacje do wykonywania spawania w przemyśle stoczniowym i okrętowym.
 5. Zdolność do wykonywania spawania w branży motoryzacyjnej i transportowej.
 6. Kwalifikacje do wykonywania spawania w zakładach przemysłowych.
 7. Certyfikat spawalniczy dla spawalników wykonywających spawanie konstrukcji stalowych według normy PN-EN 1090.
 8. Kwalifikacje spawacza do wykonywania spawania w zakresie produkcji i naprawy maszyn.
 9. Certyfikat kwalifikacji spawacza według normy PN-EN ISO 3834-2, potwierdzający zdolność do wykonywania spawania w sposób bezpieczny i zgodny z normami.
 10. Zdolność do pracy jako spawacz i możliwość podjęcia pracy w firmach i zakładach przemysłowych wymagających kwalifikacji spawalniczych.

Jakie umiejętności są wymagane od przyszłych spawaczy elektrodą MMA 111?

Przyszli spawacze elektrodą 111 muszą posiadać konkretne umiejętności, aby móc skutecznie wykonywać swoją pracę. Oto 10 umiejętności, które są wymagane od przyszłych spawaczy elektrodą 111:

 1. Umiejętność odczytywania i interpretowania rysunków technicznych, planów konstrukcyjnych oraz specyfikacji spawalniczych.
 2. Zdolność do dobierania odpowiednich elektrod i parametrów spawalniczych w zależności od materiałów, grubości i rodzaju połączenia spawanego.
 3. Umiejętność właściwego ustawienia sprzętu spawalniczego i jego konserwacji.
 4. Zdolność do przygotowania powierzchni materiałów przed spawaniem poprzez oczyszczenie ich z rdzy, farby i innych zanieczyszczeń.
 5. Umiejętność przestrzennego myślenia i precyzyjnej pracy przy spawaniu.
 6. Zdolność do wykonywania spawów na wysokim poziomie jakościowym i zgodnie z wymaganiami norm i standardów.
 7. Wiedza i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz znajomość odpowiednich przepisów i norm.
 8. Umiejętność pracy w zespole i komunikacji z innymi pracownikami w celu zapewnienia skutecznej i bezpiecznej pracy na stanowisku spawacza.
 9. Zdolność do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z procesem spawania.
 10. Umiejętność ciągłego doskonalenia swoich umiejętności poprzez szkolenia, praktykę i samokształcenie, w celu podnoszenia swoich kwalifikacji w dziedzinie spawania.

Kurs spawacza elektrodą 111 umożliwia zdobycie kompetencji z zakresie:

Poziom I – spawanie spoin pachwinowych blach i rur elektrodą

Poziom I to podstawowy stopień kwalifikacji dla spawaczy, którzy chcą wykonywać spawanie spoin pachwinowych blach i rur. Ten poziom kwalifikacji skupia się na zapewnieniu, że spawacz posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę, aby wykonywać spawanie zgodnie z określonymi standardami i normami.

Podczas szkolenia spawacze na poziomie I uczą się podstawowych technik spawania pachwinowego blach i rur, w tym przygotowania powierzchni przed spawaniem, dobierania elektrod, ustawiania sprzętu spawalniczego oraz dobierania parametrów spawania. Spawacze poznają również zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłową kontrolę jakości wykonanego spoiny.

Poziom II – spawanie spoin czołowych blach elektrodą

Poziom II to kolejny stopień kwalifikacji dla spawaczy, którzy chcą wykonywać spawanie spoin czołowych blach elektrodą MMA 111. Ten poziom kwalifikacji skupia się na dalszym rozwoju umiejętności i wiedzy spawaczy, którzy zdobyli już podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie spawania.

W ramach szkolenia spawacze na poziomie II uczą się zaawansowanych technik spawania spoin czołowych blach elektrodą MMA 111. Szkolenie skupia się na zagadnieniach dotyczących doboru elektrod, parametrów spawalniczych, sposobów przygotowania powierzchni materiału do spawania oraz technik spawania spoin czołowych.

Podczas kursu spawacze zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie kontroli jakości wykonanych spawów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Spawacze uczą się także pracy z różnymi typami sprzętu spawalniczego oraz dobierania i obsługiwanie narzędzi pomiarowych.

Poziom III – spawanie spoin czołowych rur elektrodą

Poziom III to najwyższy stopień kwalifikacji dla spawaczy, którzy chcą wykonywać spawanie spoin czołowych rur elektrodą MMA 111. Ten poziom kwalifikacji skupia się na dalszym rozwoju umiejętności i wiedzy spawaczy, którzy już posiadają zaawansowane umiejętności w zakresie spawania spoin czołowych blach elektrodą MMA 111.

W ramach szkolenia spawacze na poziomie III uczą się zaawansowanych technik spawania spoin czołowych rur elektrodą MMA 111. Szkolenie skupia się na zagadnieniach dotyczących doboru elektrod, parametrów spawalniczych, sposobów przygotowania powierzchni materiału do spawania oraz technik spawania spoin czołowych rur.

Kurs spawacza – kontakt

Ośrodek Szkolenia Spawaczy – Smolniki

Smolniki 13a
14-200 Iława
NIP: 7441159130

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Kontakt Telefoniczny:
+48 89 641 30 60
Oraz bezpośredni kontakt z sekretariatem spawalni
pod numerem:
+48 693 564 732

Nasz e-mail: kontakt@kursyszkolenia.eu

Zapraszamy do kontaktu w razie wszelkich pytań każdego zainteresowanego, przyszłego lub obecnego uczestnika kursu na spawacza.
Sekretariat oraz biuro dyrektora spawalni otwarte są do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00 – 16:00.
Dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerami wskazanymi powyżej.

Masz pytania związane z kursem spawania TIG 141? Napisz do nas:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, przez FIRMA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA Mieczysław Czajkowski w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.