Robot spawalniczy
kurs spawacza
Roboty Spawalnicze

Mechanizację spawania można podzielić na cztery rodzaje, zależnie od wkładu pracy wykonywanej przez zmechanizowane urządzenia.

  • Podczas spawania ręcznego,spawacz sam przemieszcza głowicę spawalniczą i obserwuje oraz reguluje proces spawalniczy.
  • Podczas spawania półautomatycznego, urządzenie wykonuje jeden z etapów pracy samodzielnie. Przykładem może być spawanie MIG/MAG, w ramach którego podajnik drutu przemieszcza drut będący spoiwem przez uchwyt spawalniczy.
  • Podczas spawania zmechanizowanego, urządzenie wykonuje pracę, ale spawacz nieprzerwanie sprawdza jakość wykonania i nadzoruje proces.
  • Podczas spawania zautomatyzowanego, urządzenie niezależnie wykonuje pracę w oparciu o zadany program.

Roboty spawalnicze reprezentują wysoce zaawansowany stopień mechanizacji oraz automatyzacji prac spawalniczych. W przypadku ich zastosowania, urządzenie steruje ruchem końcówki spawalniczej i procesem spawalniczym w oparciu o zadany program. Następnie robot może zostać przeprogramowany w celu wykonywania prac na innym stanowisku.

Wyższa jakość i wydajność

Automatyzacja procesów spawalniczych ma zazwyczaj na celu zwiększenie wydajności, większą zdolność produkcyjną wyższą jakość oraz oszczędność kosztów.

W początkowym okresie zastosowania spawanie zrobotyzowane jest droższe ze względu na koszty nabycia sprzętu, wykonywanie testów oraz szkolenie użytkowników. Dlatego też przejście na stosowanie zrobotyzowanych prac spawalniczych zawsze wymaga starannego planowania. Należy przeanalizować istniejąca produkcję spawalniczą uwzględniając wszystkie etapy pracy oraz związane z nimi koszty. Dodatkowo należy rozpatrzyć stopień przydatności robotyzacji dla określonych produktów.

Spawanie zrobotyzowane najlepiej nadaje się do wykonywania wyrobów, w których stosowane sa krótkie spoiny rozmieszczone na nierównych powierzchniach i w różnych kierunkach. Robotyzacja nie wymaga, aby wyroby produkowano ciągle i w dużych ilościach. Nowoczesna technologia pozwala w coraz większym stopniu na ekonomiczne spawanie niewielkich partii. Roboty mogą z powodzeniem wykonywać nawet pojedyncze elementy

Zwiększenie wydajności spawania zrobotyzowanego

Wydajność spawania zrobotyzowanego można zwiększyć poprzez zmniejszenie objętości rowka. W spawaniu zautomatyzowanym oraz zmechanizowanym spoiny są takiej samej jakości, i dlatego można zastosować minimalny dopuszczalny ich rozmiar. Zautomatyzowane procesy spawalnicze pozwalają na wykorzystanie głębokości spoiny lub wtopienia jako części widzialnej efektywnej grubości spoiny. Wynika to z tego, że spawanie zautomatyzowane zawsze odbywa się w taki sam sposób, i dlatego jest bardzo prawdopodobne, że raz osiągnięty i zmierzony stopień wtopienia zostanie powtórzony przy tworzeniu kolejnych spoin.

W celu zachowania prawidłowego oraz równomiernego posuwu drutu spawalniczego, na zrobotyzowanych stanowiskach powinien być używany sprzęt spawalniczy zaprojektowany typowo do tego rodzaju prac. Urządzenia do spawania zrobotyzowanego umożliwiają kontrolę wszystkich funkcji przez roboty. Ze względu na wymagania w zakresie wysokiej jakości oraz wydajności robotów spawalniczych, przewidziane zostały różnorodne sygnały oraz informacje zwrotne. Pozwala to uniknąć zbędnych przestojów oraz poprawia stopień wykorzystania sprzętu spawalniczego (wyższa proporcja czasu jarzenia łuku w stosunku do współczynnika wypełnienia).