Spawanie Mig – Mag 135

PROCES SPAWANIA METODĄ MIG MAG

Podczas spawania metodami MIG / MAG, łuk elektryczny jarzy się między elektrodą, mająca postać ciągłego drutu, a spawanym materiałem. Łuk stapia materiał podstawowy ze spoiwem tworząc spoinę. Podczas całego procesu spawalniczego drut jest nieprzerwanie transportowany z podajnika przez uchwyt spawalniczy, podobnie jak gaz ochronny.

KILKA SŁÓW O METODACH SPAWANIA MIG I MAG

Metody spawalnicze MIG oraz MAG różnią się pomiędzy sobą tym, że w metodzie MIG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie atmosfery gazu obojętnego) wykorzystywany jest obojętny gaz ochronny. Uczestniczy on w procesie spawalniczym. Więcej na dowiesz się na kursie spawania MIG. Natomiast w MAG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego), jako osłonę wykorzystuje się gazy aktywne biorące udział w procesie spawania.

Zazwyczaj gaz ochronny zawiera aktywny chemicznie dwutlenek węgla lub tlen i dlatego spawanie metodą MAG (zobacz kurs spawacza MAG) jest daleko bardziej rozpowszechnione aniżeli metoda MIG. W rzeczywistości termin MIG często stosowany jest zupełnie przypadkowo w powiązaniu ze spawaniem metodą MAG.

ZASTOSOWANIE METODY SPAWANIA MIG MAG

Obecnie, metody MIG/MAG są stosowane nieomal we wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego. Największymi ich użytkownikami są przemysły: ciężki oraz maszynowy, obejmujące stocznie, wytwarzanie konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, jak również branże remontowe oraz konserwacyjne.

Spawanie metodami MIG/MAG jest powszechnie stosowane w przemyśle obróbki blach cienkich, szczególnie w branży samochodowej, nadwozi oraz przemyśle drobnym. Metody MIG/MAG są również często stosowane do prac hobbistycznych lub domowych.

SPRZĘT SPAWALNICZY W METODZIE SPAWANIA MIG MAG

Sprzęt do spawania MIG oraz MAG składa się zwykle ze źródła zasilającego, podajnika drutu, kabla masy, uchwytu spawalniczego, opcjonalnego systemu chłodzenia cieczowego oraz butli z gazem ochronnym lub przyłącza do zasilania gazem. Podajnik drutu jest dostarcza drut niezbędny do spawania z rolki do uchwytu spawalniczego.

Pozwala on również rozpocząć i zatrzymać pracę źródła, a w przypadku stosowania źródła elektrycznego steruje również dostarczanym napięciem. Dlatego źródło oraz podajnik są również wyposażone w kable sterownicze. Dodatkowo podajnik drutu steruje przepływem gazu, który jest podawany butli lub z sieci zasilającej.

Sprzęt Kemppi do spawania MIG często ma budowę modułową, a system chłodnica, źródło oraz podajnik drutu mogą być swobodnie dobierane w zależności od potrzeb. Podajnik drutu może być oddzielony od zasilacza, dzięki czemu nie ma potrzeby przemieszczania całego urządzenia z jednego stanowiska do drugiego.

Spawarki mogą posiadać wymienny pulpit sterowania oraz odrębnie uaktywniane funkcje dodatkowe..

Uchwyt spawalniczy podczas pracy nagrzewa się, i dlatego musi być chłodzony gazem lub cieczą. W uchwytach chłodzonych gazem, jest on doprowadzany za pomocą węża. W uchwytach chłodzonych cieczą wymagane jest zastosowanie oddzielnego systemu chłodzącego, w którym ciecz chłodząca krąży w wężach doprowadzonych do uchwytu spawalniczego.

Budowa urządzeń do spawania MIG/MAG jest ograniczona rolką z drutem umieszczoną wewnątrz źródła. Jest ona często ciężka i zajmuje dużo miejsca. Niezależnie od tego, najnowocześniejsze spawarki MIG/MAG są eleganckimi urządzeniami o zwartej budowie, tak jak np. Kemppi MinarcMig Adaptive 180, która w 2006 roku zdobyła nagrodę Red dot w zakresie wzornictwa przemysłowego.

TECHNIKA SPAWANIA ZWIĄZANE Z SPAWANIEM MIG MAG

W spawaniu MIG/MAG narzędziem spawacza jest uchwyt spawalniczy. Doprowadza on spoiwo, gaz ochronny i prąd do spawanego materiału. Najbardziej istotną kwestią związaną z metodami MIG/MAG jest ustawienie urządzenia, kąt nachylenia uchwytu, długość swobodnego drutu, prędkość spawania oraz kształt jeziorka spawalniczego.

ZAJARZENIE ŁUKU PRZY SPAWANIU MIG MAG

Zajarzenie łuku następuje po naciśnięciu przycisku na uchwycie spawalniczym, a następnie uchwyt przemieszcza się równomiernie wzdłuż spoiny. Należy obserwować jej kształt, utrzymywać stałą pozycję oraz odległość uchwytu od spawanego elementu.

Spawacz przez cały czas powinien koncentrować się na tworzeniu prawidłowej spoiny. Chwila nieuwagi zwiększa ryzyko powstania błędów. Należy wówczas przerwać spawanie, a następnie je wznowić.

METODY SPAWANIA MIG/MAG

Synergiczne spawanie metodami MIG/MAG

Regulacja synergiczna lub regulacja pokrętłem oznacza, że prędkość posuwu drutu spawalniczego jest związana z wielkością napięcia oraz innymi parametrami. Ułatwia to odnalezienie wartości parametrów spawalniczych, ponieważ tylko jedno pokrętło jest używane do wyregulowania mocy.

Regulacja jest prosta dzięki zadanym krzywym synergicznym, które są zapisane w pamięci panela kontrolnego. Do krzywych synergicznych może być również wprowadzona grubość spawanego materiału, co dodatkowo ułatwia dobór oraz regulację parametrów spawalniczych.

Spawanie prądem pulsującym

Podczas spawania prądem pulsującym, źródło zasilania impulsuje prąd spawania w taki sposób, aby spoiwo mogło wpływać do jeziorka. Najwyższe natężenie impulsu jest tyle wysokie, aby spowodować przepływ ciekłego metalu do wnętrza spoiny spawalniczej, natomiast niższy prąd podstawowy podtrzymuje zarówno spoinę spawalniczą jak i końcówkę drutu spawalniczego w stanie stopionym. Cechy impulsu wymagają zastosowania szeregu powiązanych ze sobą parametrów spawalniczych.

Pierwotnie spawanie prądem pulsującym było wykorzystywanie do spawania aluminium oraz stali nierdzewnych. Ponadto, przy pomocy tej metody są związki niklu oraz miedzi.

Największą korzyścią spawania prądem pulsującym jest spoina wolna od odprysków o prawidłowym przekroju. Zastosowanie tej metody do spawania aluminium oraz stali nierdzewnych powoduje redukcję porowatości. W przypadku związków niklu oraz innych trudnospawalnych materiałów, ułatwia ona również pracę spawacza.

Spawanie prądem o podwójnej pulsacji

Spawanie prądem o podwójnej pulsacji jest odmianą spawania impulsowego. Pozwala ona na regulację pulsacji prądu spawania oraz prędkości podawania drutu spawalniczego. Głównym celem takiego spawania jest poprawienie jakości spoiny w drodze do polepszenia jej wyglądu i profilu.

Częstotliwość podwójnej pulsacji zalezy od tego, ile razy podwójny impuls jest powtarzany w ciągu jednej sekundy. Wpływa ona również na wygląd spoiny oraz ilość dostarczanego do niej ciepła.

Urządzenia Kempact TM Pulse 3000 i Kemppi Pro Evolution są wieloprocesowymi półautomatami, które mogą być stosowane do spawania MIG Puls oraz MIG prądem o podwójnej pulsacji. Więcej na ten temat dowiesz się na naszym kursie spawania MIG.

WYDAJNE SPAWANIE MIG/MAG

Urządzenia wyposażone w zdalne sterowanie przyspieszają spawanie, szczególnie przy rozmaitych instalacjach. Użycie zdalnego sterowania zwiększa jakość i wydajność pracy, ponieważ spawacz nie musi podchodzić do spawarki za każdym razem, kiedy chce zmienić parametry.

Kemppi wprowadziła oprogramowanie WiseROOT do bezodpryskowego, szybkiego i precyzyjnego spawania warstwy graniowej z zastosowaniem materiałów wykonanych z żelaza i stali nierdzewnych. System jest dostępny dla urządzeń FastMig TM Synergic i stanowi doskonałą alternatywę dla konwencjonalnego spawania warstw graniowych metodami MMA, TIG oraz MIG/MAG.