Spawanie metodą TIG 141 podczas kursu spwania

Spawanie to proces łączenia dwóch elementów za pomocą stopionego materiału, który po zastygnięciu tworzy trwałą i wytrzymałą połączenie. Jest to niezbędna umiejętność w wielu branżach, w tym w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym i przemysłowym. W niniejszym artykule skupimy się na spawaniu rur i blach spoinami pachwinowymi, które jest jednym z najczęściej stosowanych typów spawania.

Wstęp

W tym module przedstawimy proces spawania rur i blach spoinami pachwinowymi. Będziemy omawiać podstawowe pojęcia i techniki, a także przedstawimy kroki, które należy podjąć, aby osiągnąć doskonałe rezultaty.

Podstawowe pojęcia związane z nauką spawania rur i blach spoinami pachwinowymi

 • Spawanie pachwinowe – metoda spawania polegająca na połączeniu dwóch elementów w miejscu ich skrzyżowania.
 • Prędkość spawania – szybkość przesuwania palnika podczas spawania.
 • Prąd spawania – natężenie prądu elektrycznego podczas spawania.
 • Spoina – miejsce połączenia dwóch elementów.
 • Elektroda – drut spawalniczy, który jest stopiony podczas spawania.

Techniki spawania

 1. Ustawienie elementów – przed rozpoczęciem spawania należy ustawić elementy w sposób, który pozwoli na łatwe i precyzyjne połączenie ich ze sobą.
 2. Przygotowanie elektrody – elektroda powinna być odpowiednio przygotowana przed spawaniem.
 3. Rozpoczęcie spawania – po przygotowaniu elementów i elektrody można rozpocząć spawanie.
 4. Kontrola prędkości spawania – prędkość przesuwania palnika powinna być odpowiednio kontrolowana w celu uzyskania pożądanego efektu.
 5. Kontrola prądu spawania – natężenie prądu elektrycznego również powinno być odpowiednio kontrolowane.

Kroki spawania rur i blach spoinami pachwinowymi

 1. Przygotowanie elementów – rury i blachy należy odpowiednio przygotować przed spawaniem. Należy usunąć rdzę, tłuszcz i inne zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na jakość spoiny.
 2. Ustawienie elementów – elementy należy ustawić w sposób, który pozwoli na łatwe i precyzyjne połączenie ich ze sobą.
 3. Przygotowanie elektrody – elektroda powinna być odpowiednio przygotowana przed spawaniem. Należy wybrać odpowiedni rodzaj elektrody i jej średnicę, a także odpowiednio ją naostrzyć.
 1. Rozpoczęcie spawania – po przygotowaniu elementów i elektrody można rozpocząć spawanie. Należy przystawić elektrodę do elementów i rozpocząć spawanie, przesuwając palnik wzdłuż połączenia.
 2. Kontrola prędkości spawania – prędkość przesuwania palnika powinna być odpowiednio kontrolowana w celu uzyskania pożądanego efektu. Należy pamiętać, że zbyt szybka prędkość może spowodować niedoskonałą spoinę, a zbyt wolna – nadmiernie rozgrzać materiał.
 3. Kontrola prądu spawania – natężenie prądu elektrycznego również powinno być odpowiednio kontrolowane. Należy dobrać je w zależności od grubości materiału i średnicy elektrody.

Zalety i wady spawania rur i blach spoinami pachwinowymi

Spawanie rur i blach spoinami pachwinowymi posiada szereg zalet i wad, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tej metody.

Zalety:

 • Połączenia są trwałe i wytrzymałe.
 • Metoda jest stosunkowo prosta i szybka w wykonaniu.
 • Możliwość spawania rur i blach o różnych grubościach.

Wady:

 • Trudności w spawaniu rur o dużych średnicach.
 • Wymagana jest wysoka precyzja w ustawieniu elementów.
 • Konieczność zastosowania odpowiedniego sprzętu i elektrod.

Bezpieczeństwo podczas spawania

Spawanie rur i blach spoinami pachwinowymi jest procesem wymagającym odpowiednich środków ostrożności. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od źródła ciepła, nosić odpowiednie ubranie ochronne, a także unikać wdychania szkodliwych gazów wydzielających się podczas spawania.

Podsumowanie

Spawanie rur i blach spoinami pachwinowymi jest niezbędną umiejętnością w wielu branżach. Wymaga ona odpowiedniego przygotowania i ustawienia elementów oraz zastosowania odpowiedniego sprzętu i elektrod. Warto pamiętać o zachowaniu środków ostrożności podczas spawania.

Często zadawane pytania

 1. Czy spawanie rur i blach spoinami pachwinowymi jest skomplikowane? Nie, metoda ta jest stosunkowo prosta i szybka w wykonaniu.

 2. Czy można spawać rury o różnych grubościach? Tak, spawanie rur o różnych grubościach jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego sprzętu i elektrod.
 3. Czy spawanie rur i blach spoinami pachwinowymi jest bezpieczne? Spawanie rur i blach spoinami pachwinowymi jest procesem wymagającym odpowiednich środków ostrożności. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od źródła ciepła, nosić odpowiednie ubranie ochronne, a także unikać wdychania szkodliwych gazów wydzielających się podczas spawania.
 4. Czy można spawać rury o dużych średnicach metodą pachwinową? Spawanie rur o dużych średnicach metodą pachwinową może być trudne ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej precyzji w ustawieniu elementów.
 5. Jakie elektrody należy wybrać do spawania rur i blach metodą pachwinową? Rodzaj i średnicę elektrod należy dobrać w zależności od grubości materiału, który ma zostać połączony.

Zapraszamy do przystąpienia do naszego kursu spawacza w Ośrodku Szkoleniowym w Smolnikach.